Mașini de măsurat în coordonate

Mașini de măsurat în  coordonate

Mașini de măsurat în coordonate

CARL ZEISS IMT GmbH

Carl Zeiss Strasse 1
D-73446 Oberkochen
Germany